Kolay Boşanma Avukat Fatih Budakoğlu » 0553 390 0000
Avukat Fatih Budakoğlu » 0553 390 0000

İcra İflas Hukuku İcra Takibi Borca İtiraz


İcra İflas Hukuku
konularında T.C. icra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemelerinde, alacaklı veya borçlu vekili sıfatı ile icra takipleri yapılır.

• İstihkak davaları
• İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
• İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
• Menfi tespit ve istirdat davaları

Boşanma avukatı ve diğer avukatlık hizmetleri için lütfen ana sayfamızı ziyaret ediniz.